Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę za pośrednictwem sklepu internetowego Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając pisemne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem: Formularz zwrotów
 2. Termin jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania Towaru Użytkownikowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem przez Konsumenta będącego Użytkownikiem oświadczenie.
 3. Zwrot towaru objętego Umową, od której Konsument odstępuje powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia stosownego oświadczenia.
 4. Brak możliwości odstąpienia od Umowy następuje w przypadku kiedy:
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które pod dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 1. Zwracany Towar powinien być w pełni kompletny, nie powinien on nosić śladów użytkowania.
 2. Towar przesłany do Alexa Dystrybucja Sp. Z o.o. powinien być zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 3. Konsument po wcześniejszym poinformowaniu Usługodawcę drogą mailową i/lub telefoniczną o zamiarze odstąpienia od Umowy zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. Przesyłka nie może być wysłana za pobraniem.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta bankowego na który Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. powinna zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności oraz inne ewentualne należne koszty, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz paragonu lub faktury.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru, towar zostanie sprawdzony przez Alexa Dystrybucja Sp. z o.o.- jeżeli spełnia wymogi określone w art. 9 ust.2 Regulaminu, zostanie wystawiona faktura korygująca, odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne o czym Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Konsumenta.