PŁATNOŚCI:

 

  1. Warunkiem wykonania Umowy zawartej na podstawie Zamówienia przez Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. jest dokonanie zapłaty Ceny w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem gdy płatność następuje przy odbiorze o ile co innego nie wynika z pisemnych uzgodnień pomiędzy Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. a  Użytkownikiem nabywający Towar.
  2. Wszystkie Ceny w Sklepie są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT należny z tytułu sprzedaży Towarów/ dostawy/ ewentualnie innych usług dodatkowych.
  3. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według Cen (także wysokości kosztów dostawy)obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie do zmiany Cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
  5. Zapłata Ceny powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. o nr. 68 1050 1012 1000 0090 3271 7465 lub przy pomocy szybkiej płatności internetowej dokonywanej za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
  6. Na żądanie Użytkownika zostanie wystawiona odpowiednia faktura VAT dokumentująca wykonanie Umowy. Oryginał faktury zostanie doręczony Użytkownikowi wraz z zamówionym Towarem.