SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY: 

  1. Nadanie przesyłki z zamówionym towarem powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania na koncie Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. Alexa poinformuje Użytkownika w przypadku, gdy nadanie przesyłki z zamówionym Towarem w w/w terminie będzie niemożliwe.
  2. Sposób dostawy jest każdorazowo określany przez klienta. Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. umożliwia dostawę Towaru za pośrednictwem:

           a)       Kuriera Fedex

           b)      Własnego środka transportu

  1. Czas dostawy może być dłuższy niż wskazany z Zamówieniu z przyczyn niezależnych od Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. o czym Użytkownik będzie poinformowany w szczególności poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w opisie Towaru.
  2. Użytkownik ma również możliwość odbioru osobistego z magazynów Alexa DystrybucjaSp. z o.o. w godzinach pracy Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. – po wcześniejszym potwierdzeniu możliwości odbioru Towaru w danym oddziale.
  3. Wskazana przy składaniu formularza zamówienia cena dostawy jest ceną brutto i jest zależna od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy.
  4. Z chwilą wydania Towaru kurierowi lub innemu podmiotowi wykonującemu usługę dostawy Towaru na Użytkownika dokonującego zakupu przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.